• Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!

            Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.

 • Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!

            Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.

 • Întărirea efectivelor Batalionului şi competiţia ,,Cupa 1 DECEMBRIE 2017”.

   

   

                              Întărirea efectivelor Batalionului şi competiţia  ,,Cupa 1 DECEMBRIE 2017.

 • FORŢĂ ŞI TENACITATE PE CÂMPUL DE LUPTĂ

                                             FORŢĂ ŞI TENACITATE PE CÂMPUL DE LUPTĂ

 • Festivitatea depunereii juramantului militar la Batalionul 1 Instrucţie OLT, angajament şi maturitate

                   În ziua de 6 mai 2017, începând cu orele 11.00, în faţa Monumentului Recunoştinţei din Piaţa Victoriei, în central municipiului Caracal, a avut loc festivitatea depunerii jurământului militar de către actuala serie de cursanţi, a XXII-a, denumită “REFACEREA FORŢEI”.

 

ANUNT

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ORGANIZAT

PENTRU INCADRAREA POSTULUI VACANT DE

CASIER  DEBUTANT

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj la proba scrisa

Punctaj la interviu

Punctaj final al concursului*

Mentiune admis/ respins

1

Geaba Petruta

94

96,66

95,33

Admis

2

Buzatu Loredana

64

79

71,50

Respins

3

Neagu  Monica Violeta

91

           0

45,50

Respins

             *media aritmetica a punctajelor celor doua probe

              Candidatul declarat “admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 05.07.2018, potrivit prevederilor art.40, alin (1) din Hotararea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            In baza formularii unei cereri scrise si temeinic motivate candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita pana la data de 23.06.2018 un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii prezentelor rezultate ale concursului, in baza art.40, alin (2) din Hotararea Guvernului nr.286/2011.

           Cererea se depune la sediul U.M. 01256 Caracal, str. Walter Maracineanu, nr.25.

           Persoana de contact: Plt. Zamfir Alexandru, tel. 0787 706 454.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte:

Cpt.

       Fulga Vasile-Valentin

 

Membrii:

                p.c.c.  Mihalache Aura

                p.c.c. Moanţă Constantina

           Secretar:

Plt.

           Alexandru  ZAMFIR

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 20.06.2018, ora 12.00

 

Atasament:

 

ANUNT

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI ORGANIZAT

PENTRU INCADRAREA POSTULUI VACANT DE

CONTABIL DEBUTANT

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj la proba scrisa

Punctaj la interviu

Punctaj final al concursului*

Mentiune admis/ respins

1

Neagu Violeta Monica

94

           95,33

94,66

Admis

2

Enache Mihaela Loredana

58

             57

57,50

Respins

             *media aritmetica a punctajelor celor doua probe

            Candidatul declarat “admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 05.07.2018, potrivit prevederilor art.40, alin (1) din Hotararea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale, imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

            In baza formularii unei cereri scrise si temeinic motivate candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita pana la data de 23.06.2018 un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 20 de zile lucratoare de la data afisarii prezentelor rezultate ale concursului, in baza art.40, alin (2) din Hotararea Guvernului nr.286/2011.

           Cererea se depune la sediul U.M. 01256 Caracal, str. Walter Maracineanu, nr.25.

           Persoana de contact: Plt. Zamfir Alexandru, tel. 0787 706 454.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte:

Cpt.

       Fulga Vasile-Valentin

 

Membrii:

                p.c.c.  Mihalache Aura

                p.c.c. Moanţă Constantina

           Secretar:

Plt.

           Alexandru  ZAMFIR

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 20.06.2018, ora 12.00

 

Atasament:

 

ANUNT

CU REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL ORGANIZAT

PENTRU INCADRAREA POSTULUI VACANT DE

CONTABIL DEBUTANT

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Punctaj la interviu

Mentiune admis/ respins

1

Neagu Violeta Monica

           95,33

Admis

2

Enache Mihaela Loredana

             57

Admis

            

              Candidati nemultumiti de rezultatele probei scrise pot formula contestatie pina la data de 19.06.2018 ora 16.00, conform art. 31, din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

Eventualele contestatii se depun la sediul U.M. 01256, la secretarul Comisei de solutionare a contestatiilor, Plt. Zamfir Marian Alexandru, tel.0249511222.

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte:

Cpt.

       Fulga Vasile-Valentin

 

Membrii:

                p.c.c.  Mihalache Aura

                p.c.c. Moanţă Constantina

           Secretar:

Plt.

           Alexandru  ZAMFIR

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 18.06.2018, orele 16.00

 

Atasament:

 

ANUNŢ

CU REZULTATUL INTERVIULUI  PENTRU INCADRAREA POSTULUI DE EXECUTIE  

CASIER-DEBUTANT

IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei la interviu

PUNCTAJ LA INTERVIU

1

GEABA PETRUŢA

 

ADMIS

 

96,66 p

2

BUZATU MIOARA- LOREDANA

 

ADMIS

 

79 p.

3

NEAGU VIOLETA MONICA

 

RESPINS

 

0 p.

 

Candidati nemultumiti de rezultatele interviului pot formula contestatie pina la data de 19.06.2018 ora 16.00, conform art. 31, din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

          Eventualele contestatii se depun la sediul U.M. 01256, la secretarul Comisei de solutionare a contestatiilor, Plt. Zamfir Marian Alexandru, tel.0249511222.

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

Preşedinte:

Cpt.

       Fulga Vasile-Valentin

 

Membrii:

                p.c.c.  Mihalache Aura

                p.c.c. Moanţă Constantina

          

Secretar:

Plt.

           Alexandru  ZAMFIR

 

 

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul de control al U.M. 01256 Caracal, astăzi 18.06.2018, orele 16.00

Atasament:

 

Anunt

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat

 pentru incadrarea postului vacant de casier debutant

in cadrul compartimentului financiar-contabilitate

 

Nr. Crt.

Numele si prenumele

Punctaj la proba

Mentiune admis/ respins

1

Geaba Petruta

94

Admis

2

Suican Sabina Gabriela

43

Respins

3

Neagu Violeta Monica

91

Admis

4

Buzatu Loredana

64

Admis

            

              Candidatii admisi vor sustine interviul in data de 18.06.2018, orele 11.00 la sediul U.M. 01256 Caracal.

Candidati nemultumiti de rezultatele probei scrise pot formula contestatie pina la data de 14.06.2018 ora 12.00, conform art. 31, din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice

          Eventualele contestatii se depun la sediul U.M. 01256, la secretarul Comisei de solutionare a contestatiilor, Plt. Zamfir Marian Alexandru, tel.0249511222.

Atasament: