Instruirea soldaţilor rezervişti voluntari - misiune îndeplinită