• Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!

            Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.

 • Activităţi de decembrie şi sfărşit de an calendaristic - misiune îndeplinită!

            Pentru  luna decembrie a anului 2017, Comandantul Batalionul 1 Instrucţie ,,OLT” , Lt.col. Marius BUMBAC raportează îndeplinirea cu succes şi în cele mai bune condiţii, pe toate planurile, a misiunii încredinţate: instruirea primei serii de soldaţi voluntari rezervişti din arma infanterie ai Armatei Romaâne, continuarea pregătirii Seriei a XXVIII-a ,,FORŢĂ TENACITATE” precum şi păstrarea obiceiului de a fi alături de copii Centrului de zi ,,CRISTIANA” prin împărţirea de către soldaţii profesionişti a darurilor de Crăciun.

 • Întărirea efectivelor Batalionului şi competiţia ,,Cupa 1 DECEMBRIE 2017”.

   

   

                              Întărirea efectivelor Batalionului şi competiţia  ,,Cupa 1 DECEMBRIE 2017.

 • FORŢĂ ŞI TENACITATE PE CÂMPUL DE LUPTĂ

                                             FORŢĂ ŞI TENACITATE PE CÂMPUL DE LUPTĂ

 • Festivitatea depunereii juramantului militar la Batalionul 1 Instrucţie OLT, angajament şi maturitate

                   În ziua de 6 mai 2017, începând cu orele 11.00, în faţa Monumentului Recunoştinţei din Piaţa Victoriei, în central municipiului Caracal, a avut loc festivitatea depunerii jurământului militar de către actuala serie de cursanţi, a XXII-a, denumită “REFACEREA FORŢEI”.

COMANDANT
Locotenent-colonel Lucian Catalin COJOCARU

  COMANDANT  BATALION  1  INSTRUCŢIE ”OLT”

 

COJOCARU ILIE LUCIAN-CĂTĂLIN

 

Arma (serviciul): INFANTERIE

PROMOŢIA: 31.07. 2000

DATA NAŞTERII: 07.07.1977

LOCALITATEA GURA HUMORULUI

JUDEŢUL SUCEAVA

 

  FUNCŢII ÎNDEPLINITE:

15.12.2018 NUMIT COMANDANT /BATALIONUL 1 Instrucţie ”OLT”

06.08.2018 ÎMPUTERNICIT COMANDANT/ BATALIONUL 1 Instrucţie ”OLT”

01.01.2018 ŞEF BIROU OPERAŢIONALIZARE FORŢE  ÎN SAECŢIA PLANIFICARE ŞI CONDUCERE OPERAŢII DIN SERVICIUL OPERAŢII, PLANIFICARE ŞI CAPABILITĂŢI LA LOCŢIITORUL PENTRU OPERAŢII ŞI INSTRUCŢIE AL ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

01.11.2017 ŞEF BIROU OPERTAŢIONALIZARE FORŢE/SECŢIA PLANIFICARE ŞI CONDUCERE OPERAŢII/SERVICIU OPERAŢII, PLANIFICARE ŞI CAPABILITĂŢI DIN SUBORDINEA LOCŢIITORULUI PENTRU OPERAŢII ŞI INSTRUCŢIE AL ŞEFULUI STATULUI MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE

15.08.2017 ŞEF BIROU PROTECŢIE FORŢEI/SECŢIE SPRIJIN/SERVICIUL SPRIJIN OPERAŢII/OPERAŢII(J3)/ STATUL MAJOR AL FORŢELOR TERESTRE/C.F.I.

01.02.2017 ÎMPUTERNICIT ŞEF SECŢIE CONDUCERE OPERAŢII ÎNTRUNITE ÎN SERVICIUL OPERAŢII /J3 –ÎNCETEAZĂ  ÎMPUTERNICIREA LA 31.05.2017/C.F.Î.

15.10.2016  ÎMPUTERNICIT ŞEF SECŢIE CONDUCERE OPERAŢII ÎNTRUNITE ÎN SERVICIUL OPERAŢII ÎNTRUNITE/J3/C.F.Î.

15.07.2016 OFIŢER DE STAT MAJOR BIROU OPERAŢII FORŢE TERESTRE/SECŢIE CONDUCERE OPERAŢII ÎNTRUNITE/SERVICIU OPERAŢII ÎNTRUNITE/OPERAŢII (J3)/C.F.I.

01.10.2014 OFIŢER STUDENT STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – CONDUCERE INTERARME FORŢE TERESTRE/UNAP/ 2 ANI

01.09.2013 ŞEF COMPARTIMENT CONDUCERE ŞI INSTRUCŢIE/OPERAŢII/S3 –OPERAŢII ŞI INSTRUCŢIE/ STAT MAJOR /B.300.I Mc.

01.08.2011 ŞEF COMPARTIMENT CONDUCERE OPERAŢII ŞI INSTRUCŢIE /S3 –OPERAŢII ŞI INSTRUCŢIE/B.300.I. Mc.

29.04.2011 ŞEF COMPARTIMENT CONDUCERE OPERAŢII ŞI INSTRUCŢIE/S3-OPERAŢII ŞI INSTRUCŢIE/B.300.I. Mc.

01.10.2010 ŞEF COMPARTIMENT CONDUCERE OPERAŢII ŞI INSTRUCŢIE/S3 –OPERAŢII ŞI INSTRUCŢIE/B.300.I.Mc.

01.03.2010 ŞEF COMPARTIMENT CONDUCERE OPERAŢII ŞI INSTRUCŢIE/S.3 – OPERAŢII ŞI INSTRUCŢIE/B.300.I.Mc.

31.03.2008 COMANDANT AL COMPANIEI 1 INFANTERIE/B.300.I.Mc.

01.03.2007 COMANDANT AL COMPANIEI 1 INFANTERIE/B.300.I.Mc.

15.10.2005 LOCŢIITOR AL COMANDANTULUI COMPANIEI 1 INFANTERIE/B.300.I.

15.10.2004  COMANDANTPLUTON ANTITANC MIXT/ B.300.I.

27.07.2001 COMANDANT PLUTON ARUNCĂTOARE 82.MM./B.281.I.

31.07.2000 COMANDANT PLUTON STAT ANEXĂ/Şc.Aplic.i.

05.10.1996 STUDENT/Acad.Tr.U.

            DETAŞĂRI MISIUNI EXTERNE

05.11.2017 – 10.11. 2017 CURS TOPFAS for Advanced User/Functional Manager COURSE/Şcoala NATO pentru sisteme de comunicaţii şi informatică de la LATINA, ITALIA

09.07.2017 – 14.07.2017 Curs TOPFAS for Unser Course / Şcoala NATO pentru sisteme de comunicaţii şi informatică de la LATINA, ITALIA

10.03.2014 – 04.07.2014 MISIUNE ÎN CADRUL BIROULUI INSTRUCŢIE INFANTERIE ŞI POLIŢIE MILITARĂ/SECŢIA INSTRUCŢIE FORŢE LUPTĂTOARE/SERVICIUL INSTRUCŢIE AL STRUCTURII INSTRUCŢIE LI DOCTRINĂ/SMFT.

21.11.20111 – 18.06. 2012 ŞEF COMPARTIMENT CONDUCERE OPERAŢII/S3 – T.O./ B1 Mv. DIN T.O. AFGHANISTAN

12.06.2009 – 07.02.2010 COMANDANT COMPANIE 2 INFANTERIE, T.O. – B.Mv. –ZABUL  DIN T.O. AFGHANISTAN

15.12.2007 – 04.08.2008  COMANDANT COMPANIE 1 INFANTERIE, T.O., - B.Mv. –ZABUL  DIN T.O. AFGHANISTAN

10.12.2004 – 10.07.2005  COMANDANT PLUTON 1 INFANTERIE/Dt.”ENDURING FREEDOM VI” DIN T.O. AFGHANISTAN

23.06.2003 – 08.12.2003 COMANDANT PLUTON INFANTERIE/T.O./ Dt.”ENDURING FREEDOM VI” DIN T.O. AFGHANISTAN

 

STUDII MILITARE

2016 –UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE

“CAROL I”, MASTER COMANDĂ

2013 – ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII “MIHAI VITEAZUL”, BUCUREŢTI, FACULTATEA DE INFORMAŢII, CICLUL II STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, DOMENIUL ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII, SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ÎN COMBATEREA TERORISMULUI/2 ANI

2000 – ACADEMIA TRUPELOR DE USCAT “NICOLAE BĂLCESCU”, SIBIU, ARMA INFENTERIE, STUDII LICENŢĂ/4 ANI

1996 – LICEUL MILITAR “ŞTEFAN CEL MARE” CÂMPULUNG MOLDOVENESC/BACALAUREAT/4 ANI

 

CURSURI MILITARE (DE SPECIALIZARE)

2017 09.07-14.07.2017- TOPFAS OPT for User Course, , Italia

2017 05.11-10.11.2017 TOPFAS for Advanced User/Functional Manager Course, Italia

2014  PROGRAM DE SPECIALIZARE PENTRU OCUPAŢIA DE FORMATOR, 2 SĂPTĂMÂNI

2001 CURS DE BAZĂ OFIŢERI DE INFANTERIE, 1 AN

 

  CURSURI CARIERĂ

02.10.2006 – 22.12.2006  CURS AVANSAT PENTRU OFIŢERI DE INFANTERIE/C.Instr.I.Vm

 

 CURSURI LIMBI STRĂINE

 2006 - CURS INTENSIV AVANSAT DE LIMBA ENGLEZĂ, C.P.L.S. SIBIU, 12 SĂPTĂMÂNI

 

DECORAŢII NAŢIONALE ŞI STRĂINE ŞI TITLURI DE ONOARE

Semnul onorific "În Serviciul Patriei" pentru 15 de ani de activitate, MS 88, 03.09.2015

 Insigna "Participant la Misiuni In Străinătate", MP 267, 31.05.2012

Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, FT0P 138, 12.04.2012

Emblema de merit "În Slujba Păcii" cls. a III-a, FT 72, 23.02.2010

Insigna "Participant la Misiuni In Străinătate", MP 946, 22.12.2009

Titlul onorific de "Militar Veteran" pentru militari, SPMV 3, 28.11.2009

Insigna "Participant la Misiuni In Străinătate", MP 818, 18.08.2008

Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, 162, 24.03.2005